Specializace

Poskytujeme komplexní právní servis zejména v těchto oblastech:

Korporátní právo
Zakládání obchodních společností, zajištění klientem požadovaných živnostenských oprávnění, registrace u příslušného finančního úřadu, zastupování v rejstříkovém řízení. Fungování a správa společností – pořádání a zastupování klientů na valných hromadách včetně zajištění účasti notáře v zákonem požadovaných případech, provádění due diligence.  Příprava a zajištění převodu podílů (akcií) ve společnostech, fúze a akvizice, změny ve společnostech a jejich registrace.

Smluvní agenda
Příprava všech typů smluvní dokumentace a podávání odborných posouzení k návrhům smluv v celém rozsahu soukromého práva. Pro klienty podnikatele zpracováváme také  jejich všeobecné smluvní podmínky se zákazníky.

Nemovitosti
Poradenství developerům, převody nemovitostí, investice v nemovitostech, nájemní a podnájemní smlouvy, zástava nemovitostí, zřizování věcných břemen, stavební právo, pronájmy bytů a nebytových prostor. Při prodejích nemovitostí Vám nabízíme službu advokátní úschovy pro bezpečné vypořádání kupní ceny.

Právo duševního  vlastnictví
ochrana duševního vlastnictví,  registrace nehmotných statků (ochranných známek apod.) u Úřadu průmyslového vlastnictví, WIPO a OHIM, převod a ochrana internetových domén.

Pracovní právo
pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, interní pracovně právní dokumenty, ukončování pracovního poměru, řešení pracovněprávních sporů. Právní servis nabízíme jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům.

Sporová agenda
Poskytujeme právní zastupování v obchodně a civilněprávních sporech. Pro klienty zajišťujeme právní zastupování při vymáhání pohledávek.

Úpadkové právo
Zastupování klientů v insolvenčním řízení a komplexní poradenství při jednání s dlužníky.

Rodinné právo
Nabízíme právní pomoc při rozšíření či zúžení společného jmění manželů, zastupování v rozvodovém řízení, dohody o rozdělení majetku.