O kanceláři

Advokátní kancelář Petry Prokešové se sídlem v centru Prahy poskytuje komplexní nabídku právních služeb. Přestože většinu agendy kanceláře tvoří problematika v souvislosti s podnikáním, kancelář poskytuje právní služby také fyzickým osobám nepodnikatelům, zejména v oblasti občanského a pracovního práva.  Důraz je samozřejmě kladen na optimalizaci nákladů spojených s poskytovanou službou.

Petra Prokešová působí v advokacii od roku 2003, kdy nastoupila nejprve na pozici advokátního koncipienta. Před započetím vlastní advokátní praxe pak působila několik let jako přidružený advokát renomované advokátní kanceláře. Od roku 2007 je členkou České advokátní komory.

Právní služby advokátní kanceláře jsou  poskytovány v úzké součinnosti s odborníky v dalších poradenských odvětvích tak, aby zájmy klienta byly zajištěny komplexně. Pro větší pružnost a flexibilitu právních služeb mohou klienti při podepisování dokumentů využít službu ověřování pravosti jejich podpisu advokátem.

 Právní služby poskytujeme v českém a anglickém jazyce.